Komatsu WA 470 Caterpillar 329E Liebherr L576

Zamówienie:


W celu dokonania zamówienia lub uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 601 929 727 lub na adres henpiach@henpiach.pl


Sprzedaż

Oferujemy sprzedaż piasku, ziemi oraz kruszywo betonowe o frakcji 0-63 do ogólnego stosowania w budownictwie drogowym.

Nasz piasek spełnia normy jakościwe, potwierdzone odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi:
  • PN-EN 13043;2004 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezanczonych do ruchu"
  • PN-86/B06712 "Kruszywa naturalne do betonu"
  • PN-B-11111 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka"
  • PN-EN 12620 "Kruszywa do betonu"

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Przyjmujemy do recyklingu gruz z wykopów, porozbiórkowe elementy betonowe,gline, gruz ceglany. Na przyjęty do recyklingu gruz, ziemie wystawiamy karty przekazania odpadu oraz faktury VAT.

Na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu posiadamy koncesje na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o następujących kodach:
  • 01 01 02 odapdy z wydobywania kopalin innych niż rudy metali.
  • 01 04 09 odpadowe piaski i iły.
  • 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.
  • 17 01 02 gruz ceglany.
  • 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03.

Transport:- Ciągnik siodłowy 3-osiowy - Scania R480
- Ciągnik siodłowy 2-osiowy - Scania R114
- Naczepa tylnozsypowa 25t
- Naczepa niskopodwoziowa Montenegro 24t
- Naczepa niskopodwoziowa Faymonville 24t

Ceny transportu do indywidualnego ustalenia.

Roboty Ziemne, Rozbiórki i Wykopy :Model Rodzaj maszyny Waga maszyny [t] Osprzęt
Volvo 240BNLC Koparka gąsienicowa 24 Łyżka 1,3m3
Caterpillar 329E Koparka gąsienicowa 30 Łyżka 1,8m3
JCB 541-70 AgriPlus Ładowarka teleskopowa 7,8 Łyżka budowlana 1,2m3 / łyżka 3m3, widły
Volvo BL71 Koparko-ładowarka 7,9 łyżki do kopania o różnej szerokości, łyżka do skarpowania, młot do kucia
Komatsu WA470 Ładowarka kołowa 23,5 Łyżka 4,5m3
Liebherr L576 Ładowarka kołowa 24,5 Łyżka 5m3
Caterpillar D6R LGP Spycharka gąsienicowa 20,5 Lemiesz

Ceny do indywidualnego ustalenia. Do ceny najmu należy doliczyć koszty transportu maszyny.

PPHU Henpiach Henryk Janecki, Rolantowice 2a, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-115-33-58, REGON: 931188230